V malebnej scenérii vychylovskej prírody je pre súčasnosť zachovaná starobylá architektúra charakteristickej kysuckej dediny. Sú tu prenesené objekty a stavby zachované z kysuckej minulosti. Medzi najhodnotnejšie exponáty patrí:

  • mlyn a píla z Klubiny z konca 19. stor.
  • obytné domy a usadlosti z Riečnice a Harvelky z polovice 19. stor.
  • kaplnka zo Zborova zo zač. 19. stor. a mnohé ďalšie objekty
  • v múzeu sa nachádza aj krčma z Korne