Súčasťou Múzea kysuckej dediny je úzkokoľajná lesná železnička, národná technická pamiatka. Svojím jedinečným úvraťovým systémom (funkčná obdoba trate existuje už len v Južnej Amerike), vďaka ktorému dokáže na 1500 m vzdušnej vzdialenosti prekonať výškový rozdiel 217 m a udržiavanou kvalitou trate i celého mobiliáru, patrí táto železnička medzi svetové rarity.