Medzi osadami Hlavice a Hrubý Buk sa nachádza prírodná rezervácia Klokočovské skálie. Mohutná skalná hrana s ukážkami guľovitej odlučnosti. Podobná je aj lokalita Kornica.